Τι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με τις λειτουργίες δρομολόγησης και μεταγωγής

network router switch

 

Ένα εταιρικό δίκτυο επιτρέπει σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας σας τη μεταξύ τους σύνδεση, τη σύνδεση με πελάτες, επιχειρηματικούς συνεργάτες, καθώς και τη σύνδεση σε σημαντικές εφαρμογές και στο Internet. Η μαγεία του δικτύου είναι ότι επιτρέπει την κοινή χρήση πληροφοριών και εφαρμογών και την εύκολη πρόσβαση σε αυτές από οποιοδήποτε μέλος της ομάδας σας.

Σκεφτείτε τα ακόλουθα:
• Πώς συνδέεστε στο Internet για να βλέπετε σημαντικές παρουσιάσεις; Μέσω του δικτύου σας.
• Πού βρίσκεται το λογισμικό της εταιρείας σας; Στο δίκτυο.
• Πώς μια σημαντική παρουσίαση μοιράζεται σε πολλά μέλη της ομάδας σας; Μέσω του δικτύου.
• Πώς μεταφέρονται τα μηνύματα κρίσιμης σημασίας στους εργαζόμενους και συνεργάτες σας; Μέσω του δικτύου.

Τι είναι η δρομολόγηση και η μεταγωγή;

Η λειτουργία που επιτελεί ένα δίκτυο είναι η σύνδεση υπολογιστών και περιφερειακών χρησιμοποιώντας δύο στοιχεία εξοπλισμού - switches και routers. Switches και Routers επιτρέπουν στις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυό σας την επικοινωνία μεταξύ τους, καθώς και με άλλα δίκτυα.
Παρόλο που μοιάζουν αρκετά ως συσκευές, switches και routers εκτελούν πολύ διαφορετικές λειτουργίες σε ένα δίκτυο:
• Τα switches χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση πολλών συσκευών στο ίδιο δίκτυο εντός ενός κτιρίου ή ενός ευρύτερου χώρου (π.χ. πανεπιστήμιο). Για παράδειγμα, ένα switch μπορεί να συνδέει τους υπολογιστές, τους εκτυπωτές και τους διακομιστές σας, δημιουργώντας ένα δίκτυο κοινόχρηστων πόρων. To switch εκτελεί χρέη ελεγκτή, επιτρέποντας στις διάφορες συσκευές την κοινή χρήση πληροφοριών και την επικοινωνία μεταξύ τους. Μέσω της κοινής χρήσης πληροφοριών και της κατανομής πόρων, τα switches μπορούν να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρημάτων και στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι switches: διαχειριζόμενα και μη διαχειριζόμενα.
• Ένα μη διαχειριζόμενο switch χρησιμοποιείται απευθείας, όπως παραδίδεται από τον κατασκευαστή, και δεν επιτρέπει καμία τροποποίηση. Οι εξοπλισμοί οικιακής δικτύωσης έχουν συνήθως μη διαχειριζόμενα switches.
• Ένα διαχειριζόμενο switch παρέχει δυνατότητα πρόσβασης και προγραμματισμού. Αυτό σας προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς το switch μπορεί να παρακολουθείται και να προσαρμόζεται τοπικά ή απομακρυσμένα επιτρέποντας τον έλεγχο της κυκλοφορίας και της πρόσβασης χρηστών στο δίκτυό σας.
• Οι δρομολογητές χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση πολλών δικτύων. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δρομολογητή για να συνδέσετε τους υπολογιστές του δικτύου σας στο Internet και έτσι να επιτρέψετε την κοινή χρήση μιας σύνδεσης Internet από πολλούς χρήστες. Ο δρομολογητής ενεργεί ως διεκπεραιωτής, επιλέγοντας τη βέλτιστη διαδρομή για τις πληροφορίες σας, ώστε να τις λαμβάνετε γρήγορα.

Οι δρομολογητές αναλύουν τα δεδομένα που αποστέλλονται μέσω δικτύου, αλλάζουν τον τρόπο συγκέντρωσής τους σε πακέτα και τα αποστέλλουν σε άλλο δίκτυο ή σε δίκτυο διαφορετικού τύπου. Συνδέουν την επιχείρησή σας με τον έξω κόσμο, συμβάλλουν στην προστασία των πληροφοριών σας από απειλές ασφαλείας και μπορούν ακόμα και να αποφασίσουν ποιοι υπολογιστές θα αποκτούν προτεραιότητα έναντι άλλων.

Αναλόγως της επιχείρησης και των σχεδίων δικτύωσής σας, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δρομολογητών που περιλαμβάνουν διάφορες δυνατότητες. Μπορεί να περιλαμβάνουν λειτουργίες όπως:
• Firewall: Ειδικό λογισμικό που εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα και προστατεύει το δίκτυο της επιχείρησής σας από επιθέσεις.
• Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN): Τρόπος που επιτρέπει σε απομακρυσμένους εργαζόμενους την ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυό σας εξ αποστάσεως.
• Δίκτυο τηλεφώνου IP: Συνδυάστε το δίκτυο υπολογιστών και το τηλεφωνικό δίκτυο της εταιρείας σας χρησιμοποιώντας τεχνολογία φωνής και τηλεδιάσκεψης, για να απλοποιήσετε και να ενοποιήσετε τις επικοινωνίες σας.

Πώς οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη δρομολόγηση και τη μεταγωγή;

Switches και Routers είναι οι δομικές μονάδες για όλες τις επικοινωνίες μιας επιχείρησης, από δεδομένα, φωνητικές υπηρεσίες και βίντεο έως ασύρματη πρόσβαση. Μπορούν να βελτιώσουν την κερδοφορία της εταιρείας σας, επιτρέποντας την αύξηση της παραγωγικότητας, την περικοπή επιχειρηματικών δαπανών και τη βελτίωση της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης πελατών.
Συγκεκριμένα, switches και routers υποστηρίζουν:
Κοινή χρήση εφαρμογών
• Παρέχουν στο προσωπικό πρόσβαση σε επιχειρηματικές εφαρμογές
• Βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων
Η χρήση τεχνολογιών δρομολόγησης και μεταγωγής επιτρέπει στο προσωπικό σας, ακόμα και σε εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, εξίσου αποτελεσματική πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές και πληροφορίες και σε όλα τα εργαλεία της επιχείρησής σας. Εάν όλοι οι εργαζόμενοι είναι συνδεδεμένοι στα ίδια εργαλεία, η παραγωγικότητά τους μπορεί να αυξηθεί. Η δρομολόγηση και μεταγωγή μπορεί επίσης να παρέχει πρόσβαση σε σύνθετες εφαρμογές και να επιτρέπει την υλοποίηση υπηρεσιών, όπως φωνητικές λειτουργίες μέσω IP, βιντεοδιάσκεψη και ασύρματα δίκτυα.
Επιτάχυνση πρόσβασης σε πληροφορίες
• Αποτελεσματική διαχείριση πληροφοριών
• Έλεγχος των επιχειρηματικών εργασιών σας
Οι ακριβείς, έγκαιρες πληροφορίες είναι ουσιώδους σημασίας για τη λήψη συνετών επιχειρηματικών αποφάσεων. Η δρομολόγηση και η μεταγωγή παρέχουν πρόσβαση που επιτρέπει την παρακολούθηση των επιχειρησιακών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να προσφέρουν τη σωστή βάση για αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
Βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών
• Παροχή άμεσης πρόσβασης στις πληροφορίες πελατών
• Βελτίωση ανταπόκρισης στα αιτήματα των πελατών
Στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, οι πελάτες αναμένουν ταχεία ανταπόκριση και εξατομικευμένες υπηρεσίες όποτε συναλλάσσονται μαζί σας, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τοποθεσίας Web. Ένα αξιόπιστο δίκτυο άμεσης ανταπόκρισης είναι απολύτως απαραίτητο, προκειμένου να παρέχει στους εργαζόμενους της εταιρείας σας ταχεία πρόσβαση στις πληροφορίες πελατών και να τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται άμεσα και έξυπνα ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών σας.
Μείωση λειτουργικών δαπανών
• Κοινή χρήση εξοπλισμού γραφείου για μείωση του κόστους
• Παροχή πρόσβασης υψηλής ταχύτητας στο Internet
Οι τεχνολογίες δρομολόγησης και μεταγωγής μπορούν να βελτιώσουν την κερδοφορία της επιχείρησής σας. Μειώστε τις δαπάνες μέσω της κοινής χρήσης εξοπλισμού, όπως εκτυπωτών και διακομιστών, καθώς και υπηρεσιών, όπως η πρόσβαση στο Internet. Ένα αξιόπιστο δίκτυο μπορεί να αναπτύσσεται παράλληλα με την επιχείρησή σας, χωρίς να απαιτείται η αντικατάστασή του, καθώς θα αυξάνονται οι ανάγκες σας.
Βελτίωση της ασφάλειας
• Μείωση των κινδύνων
Προστασία πολύτιμων επιχειρηματικών πληροφοριών
Επειδή οι συνδέσεις Internet υψηλής ταχύτητας είναι διαρκώς ενεργοποιημένες, ενδέχεται τα συστήματά σας να είναι ευάλωτα σε απειλές ασφάλειας. Οι ιοί, τα προγράμματα υποκλοπής (spyware), οι επιθέσεις μέσω Internet και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα ζητήματα ασφαλείας αποτελούν υπαρκτό κίνδυνο. Εγκαθιστώντας μια λύση δικτύου με switches και routers, μπορείτε να προστατέψετε τα πολύτιμα επιχειρησιακά δεδομένα σας. Για παράδειγμα, οι δρομολογητές μπορούν να προστατέψουν το δίκτυό σας με ένα ενσωματωμένο τείχος προστασίας και ένα ειδικό λογισμικό πρόληψης παρείσφρυσης IPS (Intrusion Prevention System), το οποίο εξετάζει τα εισερχόμενα δεδομένα και παρέχει προστασία από επιθέσεις.
Δυνατότητα απομακρυσμένων συνδέσεων
• Παροχή υψηλής ασφαλείας απομακρυσμένης πρόσβασης για εργαζόμενους από απόσταση
• Εκτέλεση εργασίας από οπουδήποτε
Η παγκοσμιοποίηση έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Εικονικές ομάδες, εργαζόμενοι εν κινήσει και τηλε-εργαζόμενοι από το σπίτι: Όλοι χρειάζονται κοινές πληροφορίες ανά πάσα στιγμή. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζονται δίκτυα που να μπορούν να συνδέουν εργαζόμενους, προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες ανεξαρτήτως επαγγελματικής έδρας, είτε βρίσκονται στην ίδια πόλη είτε σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Με τη δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης μέσω VPN, οι εργαζόμενοι μπορούν να συνδέονται με ασφάλεια σε πόρους και εργαλεία της εταιρείας με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας.

Πώς να ξεκινήσετε με τις λειτουργίες δρομολόγησης και μεταγωγής.

Αφού κατανοήσετε με ποιο τρόπο οι τεχνολογίες δρομολόγησης και μεταγωγής μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας, το επόμενο βήμα είναι να εξετάσετε εάν διαθέτετε τις σωστές βάσεις για την κάλυψη των εταιρικών αναγκών σας. Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα με τα θέματα που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας για να ξεκινήσετε.
Ποιότητα του εξοπλισμού που διαθέτετε
Τα προϊόντα που απευθύνονται σε απλούς καταναλωτές ή προορίζονται για οικιακή δικτύωση ενδέχεται να μην είναι σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η επιχειρηματική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να μην μπορούν να διαχειριστούν την κυκλοφορία ή να μην επιτρέπουν την ικανοποιητική προσθήκη λειτουργιών φωνητικών επικοινωνιών ή βίντεο ή ασύρματων υπηρεσιών και μπορεί να απαιτούν τη διαχείριση κάθε συσκευής ξεχωριστά. Switches και routers επαγγελματικού επιπέδου είναι σχεδιασμένοι να παρέχουν αξιόπιστες επικοινωνίες στην εταιρεία σας και να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση κόστους μέσω κοινόχρηστου εξοπλισμού.
Ευελιξία
Επενδύστε σε ένα δίκτυο που θα μπορεί να αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου, ώστε να μπορείτε να προσθέτετε δυνατότητες και λειτουργίες ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας σας. Οι προσθήκες μπορεί να περιλαμβάνουν νέες εφαρμογές, όπως παρακολούθηση βίντεο, τηλεφωνία IP, ενσωματωμένη λειτουργία ανταλλαγής μηνυμάτων και ασύρματες υπηρεσίες.
Εύκολη συνδεσιμότητα
Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός δρομολόγησης και μεταγωγής που διαθέτετε επιτρέπει εύκολη εγκατάσταση, χρήση και διαχείριση. Για παράδειγμα, οι διακόπτες με ενιαίο καλώδιο τροφοδοσίας/μεταφοράς δεδομένων σάς επιτρέπουν να τοποθετείτε εξοπλισμό, όπως σημεία ασύρματης πρόσβασης και τηλέφωνα IP, οπουδήποτε υπάρχει επιτοίχια υποδοχή δικτύου. Έτσι αποφεύγετε οποιαδήποτε αναστάτωση και τυχόν περιττά έξοδα εγκατάστασης επιπλέον ηλεκτρικών πριζών ή καλωδίων για την τροφοδοσία των συσκευών.
Αξιοπιστία
Οι επιχειρηματικές κρίσεις εμφανίζονται με διάφορες μορφές: από μια απλή διακοπή ρεύματος έως εκτεταμένες φυσικές καταστροφές και βέβαια οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Η ικανότητα της επιχείρησής σας να διατηρεί την κανονική ροή των εργασιών της κατά τη διάρκεια μιας κρίσης μπορεί κάλλιστα να βασίζεται στο δίκτυό σας. Ένα δίκτυο σχεδιασμένο για μέγιστη αξιοπιστία και πλεοναστική λειτουργία σάς παρέχει την εξασφάλιση που χρειάζεστε για την ομαλή συνέχιση των επιχειρηματικών εργασιών σας.