Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών και Περιφερειακών

Στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αλλά και στον δικό σας χώρο, παρέχουμε τεχνική υποστήριξη υπολογιστών, server, notebook, printer και monitor τόσο σε επίπεδο hardware (δυσλειτουργίες υλικών, εγκατάσταση drivers, αναβάθμιση & εγκατάσταση περιφερειακών, αντικατάσταση ελαττωματικών υλικών, επισκευή ), όσο και software (δυσλειτουργίες εφαρμογών, εγκατάσταση εφαρμογών, αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος, εγκατάσταση & ρύθμιση λειτουργικού συστήματος). Για την αναβάθμιση του υπολογιστή σας είμαστε σε θέση να σας δώσουμε την καλύτερη και οικονομικότερη λύση. Ο έλεγχος και η επισκευή υπολογιστών, γίνεται με τα πλέων σύγχρονα μηχανήματα.

•  Επισκευή Υπολογιστών και περιφεριακών
•  Ανίχνευση και Αφαίρεση Ιών
•  Εγκατάσταση Windows
•  Ανάκτηση Δεδομένων
•  Backup Αρχείων & email
•  Υπηρεσίες Email
•  Εγκατάσταση VDSL - Internet
•  Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου
•  Αναβαθμίσεις Υπολογιστών
•  Τεχνική υποστήριξη Δικτύων