Νέα

23 Απριλίου 2013

Συμμετοχή του Στέλιου Γκλάβα στην ημερίδα της hellas online "Από τη θεωρία στην πράξη" για το hol cloud

10 Ιουλίου 2012

Εγκατάσταση και Αναβάθμιση Data Center και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού Πολυεθνικής Εταιρείας

23 Ιανουαρίου 2011

Εγκατάσταση Εξοπλισµού και Τηλεπικοινωνιακών Αναγκών Πολυεθνικής Εταιρείας