Τεχνολογική Ενημέρωση

information technology

Ενημέρωση για προϊόντα τεχνολογίας που αφορούν δρομολόγηση ( routing ), μεταγωγή ( switching ), ασφάλεια δικτύων ( network security ), λειτουργίες φωνής μέσο δικτύου ( ip telephony ), τηλεδιάσκεψη ( video conference ), ενοποιημένες υπηρεσίες φωνής, εικόνας, δεδομένων ( Collaboration Solutions ), ασύρματα δίκτυα ( WiFi networks )