Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για την ασφάλεια δικτύων

checkpoint network security

Τι είναι η ασφάλεια δικτύου;

Κατά πάσα πιθανότητα, όταν φεύγετε από το γραφείο σας στο τέλος της μέρας, ενεργοποιείτε το συναγερμό και κλειδώνετε την πόρτα για να προστατέψετε το γραφείο και τον εξοπλισμό σας. Επίσης, διαθέτετε μάλλον χρηματοκιβώτιο ή κάποιο συρτάρι με κλειδαριά για τη φύλαξη απόρρητων επιχειρηματικών εγγράφων.
Το δίκτυο υπολογιστών σας απαιτεί την ίδια προστασία.
Οι τεχνολογίες ασφαλείας δικτύου προστατεύουν το δίκτυό σας από κλοπή και κατάχρηση απόρρητων επιχειρηματικών πληροφοριών, καθώς και από κακόβουλες επιθέσεις από ιούς του Internet και ιούς τύπου worm. Χωρίς εγκατεστημένη ασφάλεια δικτύου, η εταιρεία σας διατρέχει κίνδυνο παρείσφρησης από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, διακοπής λειτουργίας του δικτύου, διακοπής υπηρεσιών, μη συμμόρφωσης με κανονισμούς, ακόμα και νομικής δίωξης.

Πώς λειτουργεί η ασφάλεια

Η ασφάλεια δικτύου δεν βασίζεται σε μία μέθοδο, αλλά χρησιμοποιεί ένα σύνολο φραγμών που υπερασπίζονται την επιχείρησή σας με διάφορους τρόπους. Ακόμα και αν μια λύση αποτύχει, οι υπόλοιπες εξακολουθούν να είναι ενεργές, προφυλάσσοντας την εταιρεία και τα δεδομένα σας από διάφορες επιθέσεις μέσω δικτύου.
Τα διάφορα επίπεδα ασφαλείας στο δίκτυό σας υποδεικνύουν ότι οι πολύτιμες πληροφορίες, στις οποίες βασίζεστε για τις επιχειρηματικές συναλλαγές σας, είναι διαθέσιμες σε εσάς και παραμένουν προστατευμένες από απειλές. Συγκεκριμένα, η ασφάλεια δικτύου:

 • Προστατεύει από εσωτερικές και εξωτερικές επιθέσεις μέσω δικτύου. Οι απειλές μπορεί να προέρχονται τόσο μέσα όσο και έξω από τους χώρους της επιχείρησής σας. Ένα αποτελεσματικό σύστημα ασφαλείας παρακολουθεί όλη τη δραστηριότητα δικτύου, επισημαίνει την ασυνήθιστη συμπεριφορά και ενεργεί κατάλληλα.
 • Διασφαλίζει το ιδιωτικό απόρρητο όλων των επικοινωνιών. Οι εργαζόμενοι μπορούν να συνδέονται στο δίκτυο από το σπίτι τους ή ενώ βρίσκονται καθ' οδόν με τη βεβαιότητα ότι οι επικοινωνίες τους παραμένουν απόρρητες και προστατεύονται.
 • Ελέγχει την πρόσβαση στις πληροφορίες, προσδιορίζοντας με ακρίβεια την ταυτότητα των χρηστών και των συστημάτων τους. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ορίζουν τους δικούς τους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα. Η απόρριψη ή έγκριση μιας άδειας πρόσβασης μπορεί να γίνει βάσει της ταυτότητας των χρηστών, των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων ή άλλων συγκεκριμένων κριτηρίων που καθορίζονται από την επιχείρηση.
 • Καθιστά την επιχείρησή σας πιο αξιόπιστη. Εφόσον οι τεχνολογίες ασφαλείας επιτρέπουν στο σύστημά σας να εμποδίζει γνωστές επιθέσεις και να προσαρμόζεται σε νέες απειλές, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι επιχειρησιακοί συνεργάτες σας μπορούν να είναι βέβαιοι ότι οι πληροφορίες τους παραμένουν απόλυτα ασφαλείς.

Πώς οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες ασφαλείας

Η ασφάλεια δικτύου αποτελεί πλέον κύρια απαίτηση για τις επιχειρήσεις, ειδικά για εκείνες που βασίζονται στο Internet. Οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι επιχειρηματικοί συνεργάτες σας πιθανώς θεωρούν δεδομένο ότι θα προστατέψετε τις πληροφορίες τους που χρησιμοποιούνται από κοινού με εσάς.
Ενώ η ασφάλεια δικτύου αποτελεί σχεδόν προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας επιχείρησης, παράλληλα αποδίδει με πολλούς τρόπους. Εδώ παρουσιάζονται ορισμένα οφέλη που μπορεί να προσφέρει ένα ασφαλές δίκτυο:

 • Εμπιστοσύνη πελατών
 • Διασφάλιση ιδιωτικού απόρρητου
 • Ενθάρρυνση συνεργασίας

Ένα ισχυρό σύστημα ασφαλείας διαβεβαιώνει τους πελάτες ότι δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως σε αριθμούς πιστωτικών καρτών ή εμπιστευτικές επιχειρηματικές λεπτομέρειες, και η κακόβουλη εκμετάλλευσή τους. Οι επιχειρησιακοί συνεργάτες σας θα αισθάνονται μεγαλύτερη σιγουριά κατά την κοινή χρήση δεδομένων, όπως π.χ. προβλέψεις πωλήσεων ή αρχικά σχέδια προϊόντων. Επιπλέον, οι ίδιες τεχνολογίες που αποτρέπουν τους εισβολείς μπορούν να επιτρέψουν στους συνεργάτες σας πρόσβαση υψηλής ασφαλείας σε πληροφορίες του δικτύου σας, εξυπηρετώντας την αποτελεσματικότερη συνεργασία.

Φορητότητα

 • Πρόσβαση υψηλής ασφαλείας καθ' οδόν
 • Ευνοεί την παραγωγικότητα εκτός των εγκαταστάσεων του γραφείου
  Η ισχυρή ασφάλεια δικτύου επιτρέπει στους εργαζόμενους της εταιρείας σας να συνδέονται με ασφάλεια στο δίκτυο, ενώ βρίσκονται καθ' οδόν ή από το σπίτι τους χωρίς το φόβο προσβολής από ιούς ή τον κίνδυνο άλλων απειλών. Η άνετη πρόσβαση υψηλής ασφαλείας στο δίκτυο σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν πληροφορίες κρίσιμης σημασίας όποτε τις χρειάζονται, με αποτέλεσμα να είναι παραγωγικότεροι ακόμα και όταν δεν βρίσκονται στο γραφείο τους.

Βελτιωμένη παραγωγικότητα

 • Λιγότερο χρονοβόρα διαχείριση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας
 • Επαγγελματική δεοντολογία υψηλού επιπέδου και βελτιωμένη συνεργασία
  Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα ασφάλειας δικτύου μπορεί να δώσει ώθηση στην παραγωγικότητα της επιχείρησής σας. Οι εργαζόμενοι δαπανούν λιγότερο χρόνο σε μη παραγωγικές εργασίες, όπως η σχολαστική διαλογή μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή η αντιμετώπιση ιών. Το δίκτυο και η σύνδεσή σας στο Internet παραμένουν ασφαλή, εξασφαλίζοντας για εσάς και τους εργαζόμενούς σας τακτική πρόσβαση στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  Μειωμένο κόστος
 • Δυνατότητα αποφυγής των διακοπών υπηρεσίας
 • Ασφαλής ανάπτυξη σύνθετων υπηρεσιών
 • Η διακοπή λειτουργίας δικτύου είναι επιζήμια για κάθε τύπο επιχείρησης. Διασφαλίζοντας ότι το δίκτυο και η σύνδεσή σας στο Internet λειτουργούν κανονικά και με ασφάλεια, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι πελάτες σας μπορούν να σας βρίσκουν όποτε σας χρειάζονται. Η αποτελεσματική ασφάλεια επιτρέπει την προσθήκη νέων υπηρεσιών και εφαρμογών στην επιχείρησή σας χωρίς να χρειάζεται να διακοπεί η απόδοση του δικτύου σας. Η προληπτική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων σας, εξασφαλίζει τη λειτουργία της επιχείρησής σας όπως απαιτείται.
  Καθώς η εταιρεία σας αναπτύσσεται, οι ανάγκες δικτύωσης μεταβάλλονται. Με την εγκατάσταση ενός ισχυρού δικτύου υψηλής ασφαλείας σήμερα, θα μπορείτε να προσθέσετε σύνθετες δυνατότητες, όπως ασφαλή ασύρματη δικτύωση, λειτουργίες φωνής και τηλεδιάσκεψης.

Πώς να ξεκινήσετε με τις λειτουργίες ασφαλείας δικτύου

Το πρώτο βήμα για να ξεκινήσετε ένα έργο ασφαλείας δικτύου είναι να εντοπίσετε εκείνες τις τεχνολογίες ασφαλείας που ενδείκνυνται για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη λίστα με τα θέματα που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας για να ξεκινήσετε:

Τρέχον επίπεδο ασφαλείας

Καταγράψτε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που διαθέτει ήδη το δίκτυό σας. Αυτή η λίστα θα σας βοηθήσει να εξακριβώσετε εάν υπάρχουν τυχόν κενά στις τρέχουσες μεθόδους προστασίας που εφαρμόζετε.

 • Προσφέρει τείχη προστασίας, εικονικό ιδιωτικό δίκτυο, πρόληψη παρείσφρησης, προστασία από ιούς, ασφαλές ασύρματο δίκτυο, εντοπισμό ανωμαλιών, διαχείριση ταυτοτήτων και επικύρωση συμμόρφωσης;
 • Αυτές οι δυνατότητες επικοινωνούν μεταξύ τους;

Περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας

Καταρτίστε μια λίστα των περιουσιακών στοιχείων σας για να καθορίσετε πόσα επίπεδα προστασίας χρειάζεται το σύστημά σας.

 • Ποια στοιχεία είναι τα σημαντικότερα για την επιτυχία σας, στο πλαίσιο των συγκεκριμένων επιχειρησιακών εργασιών σας;
 • Τι είναι σημαντικότερο; Η προστασία των εσωτερικών πληροφοριών, των πληροφοριών των πελατών σας ή και τα δύο;
 • Ποιά η αξία αυτών των στοιχείων;
 • Πού βρίσκονται στο σύστημά σας;

Μεταφορά πληροφοριών

Αξιολογήστε τον τρόπο κοινής χρήσης των πληροφοριών σας εντός και εκτός της εταιρείας σας.

 • Χρειάζονται οι εργαζόμενοί σας γρήγορη πρόσβαση σε εσωτερικές πληροφορίες, προκειμένου να εκτελέσουν την εργασία τους;
 • Κάνετε κοινή χρήση δεδομένων εκτός των χώρων /εγκαταστάσεων της επιχείρησής σας;
 • Πώς ελέγχετε ποιοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες;
 • Παρέχετε διάφορα επίπεδα πρόσβασης στους διάφορους χρήστες του δικτύου;

Αναπτυξιακά σχέδια

Σχεδιάζετε να προσθέσετε σύνθετες δυνατότητες στο σύστημά σας; Πόσο προσαρμόσιμο και ευέλικτο θα χρειαστεί να είναι το σύστημά σας; Η λύση ασφαλείας που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει στην αυξημένη κυκλοφορία δικτύου ή σε σύνθετες εφαρμογές, χωρίς να διακόπτεται η υπηρεσία.

Εκτίμηση κινδύνου

Εξακριβώστε εάν οι συνέπειες μιας διαρροής ασφάλειας επεκτείνονται και πέρα από την απώλεια παραγωγικότητας ή τη διακοπή της υπηρεσίας.

 • Πόσο ελεγχόμενο είναι το επιχειρησιακό περιβάλλον σας;
 • Ποιοι είναι οι κίνδυνοι μη συμμόρφωσης;
 • Πόσος χρόνος διακοπής λειτουργίας θεωρείται ανεκτός από την επιχείρησή σας, προτού προκύψουν οικονομικές απώλειες ή ζημία της φήμης σας;

Ευκολία χρήσης

Ακόμα και η καλύτερη τεχνολογία ασφαλείας ουσιαστικά δεν ωφελεί, εάν δεν μπορεί να εγκατασταθεί ή να χρησιμοποιηθεί εύκολα. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τους πόρους για να διαχειριστείτε το σύστημα που εγκαθιστάτε.