Συμβάσεις Τεχνικής Υποστήριξης

Η εταιρία μας διαθέτει μια αξιόπιστη ομάδα πεπειραμένων συνεργατών που μπορούν να αναλάβουν την συντήρηση και υποστήριξη της επιχείρησής σας.

Μπορούμε να αναλάβουμε την διαδικασία περιοδικών ελέγχων σε συγκεκριμένες λειτουργίες της μηχανογράφησης που έχουν επιλεγεί μετά από καταγραφή της δομής της. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα, πιθανά προβλήματα, χωρίς καθυστερήσεις και απώλειες και να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού της επιχείρησής σας.

Παρέχουμε αρκετά προγράμματα ετησίων συμβολαίων τεχνικής υποστήριξης.Ένα από αυτά, σίγουρα θα καλύψει και την δική σας ανάγκη.