Ποιοί Είμαστε

Η εταιρία GCCS Γκλάβας Στυλιανός ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό την μηχανοργάνωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με εξειδίκευση στα Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Από την ίδρυση της εταιρίας μέχρι σήμερα οι δραστηριότητες της έχουν επεκταθεί και σε άλλους τομείς όπως, server virtualization, network security, VPN, WiFi Networks και DLP.

Η μεγάλη εξειδίκευση των στελεχών της εταιρίας και η άρτια τεχνική τους κατάρτιση, μας έχει κατατάξει μεταξύ των πρώτων στην μελέτη και κατασκευή σύνθετων δικτυακών εφαρμογών, κάτω από οποιαδήποτε πλατφόρμα λειτουργικού. Η εταιρία μας σήμερα, σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει τεχνική υποστήριξη δικτύων υψηλού επιπέδου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια τους.

Η καλύτερη εγγύηση της συνέπειας και της τεχνογνωσίας μας  είναι οι πελάτες μας και πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό και στην βελτίωση, τόσο της ανταγωνιστικότητας όσο και στην αύξηση της αποδοτικότητας και των κερδών, των Ελληνικών επιχειρήσεων.